<div align="center"> <h1>Mediator w sprawach cywilnych i karnych. Waldemar Zasowski.Człuchów</h1> <h3>Kłopoty z dłużnikiem? SĄsiadem? Komornik? MEDIACJA -rozwiązanie dla Ciebie.</h3> <p>mediator, mediacja, ugoda, Zasowski, zasowski, Waldemar Zasowski, Człuchów, pomorskie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://mediatorzasowski.republika.pl" rel="nofollow">mediatorzasowski.republika.pl</a></p> </div>